Thâm Quyến Phoebe Fitness Club

Mô hình:LMCC9001, LMCC9002A, LMCC6002, LMCC6500 and so on
Applicable: phòng tập thể dục chuyên nghiệp, Khách Sạn năm sao, câu lạc bộ cao cấp, trung tâm giáo dục tư nhân, unit health club, vv.
Role: exercise the various parts of the body, to the role of physical fitness
Product support: commercial treadmill, multi-function treadmill, strength training device, aerobic equipment, anaerobic equipment, integrated training, sandbags, multi-functional exercise car, dynamic cycling, dumbbells, sit-ups, table tennis, table tennis The

Leave a Reply