câu lạc bộ thể dục Taishan Thành phố Bowo

Mô hình: LMCC9001, LMCC9027D, LMCC732, LMCC9030 and so on
Applicable: phòng tập thể dục chuyên nghiệp, Khách Sạn năm sao, câu lạc bộ cao cấp, trung tâm giáo dục tư nhân, unit health club, vv.
Role: exercise the various parts of the body, to the role of physical fitness
Product support: commercial treadmill, multi-functional treadmill, strength training, anaerobic training, integrated training, magnetic control exercise, dynamic cycling, dumbbell, sit-up board, table tennis table, table tennis

Leave a Reply