Chu Hải ba bếp câu lạc bộ thể dục Wei Lisi

Mô hình: LMCC9001, LMCC9002A, LMCC5000A, LMCC6002 and so on
Applicable: phòng tập thể dục chuyên nghiệp, Khách Sạn năm sao, câu lạc bộ cao cấp, trung tâm giáo dục tư nhân, unit health club, vv.
Role: exercise the various parts of the body, to the role of physical fitness
Product support: multi-functional treadmill, anaerobic training, integrated training, magnetic control exercise, dumbbell, sit-ups

Leave a Reply